ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562" ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.30 - 13.00 น. ณ โถงล่าง อาคาร 19 ...
Previous Article ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
Next Article ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
Print
809 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.