ภาควิชาจุลชีววิทยา

ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)” ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท ...
Previous Article โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
Next Article ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
Print
693 Rate this article:
4.0
Please login or register to post comments.