ภาควิชาจุลชีววิทยา

การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

         คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับ “ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” จำนวน 25 ทุน ทุนการศึกษาละไม่เกิน 18,000 บาท ...
Previous Article การรับสมัครการศึกษา ทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 6)
Next Article โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมที่ 1 : Workshop : Understanding Gen Z and how to help them learn
Print
513 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.