ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการทำงาน

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการทำงาน" ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร ...
Previous Article การประชาพิจารณ์ (ร่าง) การคิดภาระงานสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์
Next Article โครงการนิสิตวิทยาอาสาช่วยป้องกันCOVID-19
Print
619 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.