ภาควิชาจุลชีววิทยา

รับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
Prapakorn

รับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

📣📣📣ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563
โดย สมัคร Online ที่
https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php

มาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาจุลชีววิทยา มศว กันนะ ^_^
....................................................
💡แนวทางในการส่งเอกสารประกอบการรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

•ให้ผู้สมัครส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ทาง E-mail ของแต่ละสาขาที่ตนเองสมัคร (E-mail จะอยู่ในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 หรือเอกสารแนบ ที่เป็นไฟล์ PDF แนบในแต่ละสาขา ให้ส่งหลังจากที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว)

📚ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตาม Link ด้านล่าง

https://admission.swu.ac.th/…/file_news/2920200326034911.pdf

Previous Article มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
Next Article บทคัดย่อ (ABSTRACT) โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCIFair (Senior Project Presentation) ประจำปีการศึกษา 2562
Print
1505 Rate this article:
2.0
Please login or register to post comments.