ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”   ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ...
Previous Article โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์
Next Article โครงการการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา) เรื่อง Introduction to Coffee
Print
83 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.