ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561" ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ...
Previous Article ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
Next Article โครงการวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
Print
484 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.