ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ...
Previous Article โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Next Article โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
Print
695 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.