ภาควิชาจุลชีววิทยา

ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

Prapakorn 0 76 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์) “ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก” ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 ...

เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

Prapakorn 0 94 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565” โดยสามารถสมัครและอ่านรายละเอี ...

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

Prapakorn 0 112 Article rating: 4.0
          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม  “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565”  ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 19-502 ...
RSS
First678911131415Last