ภาควิชาจุลชีววิทยา

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล The Silver Prize จาก Young Rising Stars of Science 2021

           ขอแสดงความยินดีแก่  “นางสาววธูสิริ คงศิริ นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์”  ที่ได้รับ รางวัล “ The Silver Prize” จาก Young Rising Stars of Science 2021 ...
Previous Article อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยนิสิตระดับปริญญาเอก และคณะผู้วิจัย ค้นพบ “รา” ชนิดใหม่ของโลก
Next Article More's Coffee กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟ
Print
344 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.