ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์” ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 ...
Previous Article โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
Next Article โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
Print
195 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.