ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “ โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ”   ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ...
Previous Article การเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับรางวัลนักวิจัย
Next Article โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์
Print
79 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.