ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม  “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1”   ระหว่างวันที่ 18 - ...
Previous Article โครงการการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา) เรื่อง Introduction to Coffee
Next Article โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SWU-SET
Print
86 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.