ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม  “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565”  ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 19-502 ...
Previous Article ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เปลี่ยนเป็น “เรียนออนไลน์” ในสัปดาห์แรก (8 - 11 สิงหาคม 2565
Next Article VTR โครงการ Young SWU Science Talent คณะวิทยาศาสตร์
Print
212 Rate this article:
4.0
Please login or register to post comments.