ภาควิชาจุลชีววิทยา

งานทำบุญภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปี 2561
Prapakorn

งานทำบุญภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศจากงานทำบุญประจำปี ภาควิชาจุลชีววิทยา ที่จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โถงชั้น 12 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 

Previous Article โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
Next Article รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มชีววิทยา)
Print
880 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.