ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
Prapakorn

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560" ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-502

Previous Article โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
Next Article งานทำบุญภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปี 2561
Print
627 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.