ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
Prapakorn

โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ...

Previous Article โครงการจัดการความรู้ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย (statistics for research)
Next Article โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
Print
583 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.