ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17
Prapakorn

โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17

          ขอเชิญ นิสิต คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17" ระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มศว ประสานมิตร           ...
Previous Article โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2560 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2017
Next Article โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4
Print
607 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.