ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา) เรื่อง Introduction to Coffee

Prapakorn 0 105 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วม “ โครงการการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ...

โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

Prapakorn 0 107 Article rating: No rating
         คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”   ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ...

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

Prapakorn 0 109 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์” ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 ...

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Prapakorn 0 105 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “ โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ”   ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ...

การเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับรางวัลนักวิจัย

Prapakorn 0 98 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เสนอชื่อ “บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อรับ “รางวัลนักวิจัย” ดังนี้           - รางวัลนักวิจัยดีเด่น ( ประกาศหลักเกณฑ์ ...
RSS
First910111214161718Last