ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SWU-SET

Prapakorn 0 208 Article rating: No rating
           คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม  “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SWU-SET”   ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ onsite ...

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

Prapakorn 0 194 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม  “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1”   ระหว่างวันที่ 18 - ...

โครงการการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา) เรื่อง Introduction to Coffee

Prapakorn 0 183 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วม “ โครงการการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ...

โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

Prapakorn 0 184 Article rating: No rating
         คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”   ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ...

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

Prapakorn 0 185 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์” ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 ...
RSS
First1920212224262728Last