ภาควิชาจุลชีววิทยา

รับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

Prapakorn 0 1391 Article rating: 2.0

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563
โดย สมัคร Online ที่
https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตาม Link ด้านล่าง

https://admission.swu.ac.th/…/file_news/2920200326034911.pdf

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Prapakorn 0 462 Article rating: No rating
ประกาศมหาวิทยาลัย - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 - มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2) - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ...
RSS
First2728293032343536Last