ภาควิชาจุลชีววิทยา

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

Prapakorn 0 129 Article rating: No rating
          ขอแสดงความยินดีแก่ “ดร.สุดารัตน์  เล็ดลอด” ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ...

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 : แสงแห่งปัญญา น้อมวันทาครู

Prapakorn 0 153 Article rating: No rating
          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 : แสงแห่งปัญญา น้อมวันทาครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – ...

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ "เพื่อจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566"

Prapakorn 0 130 Article rating: No rating
          ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ “เพื่อจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566”           โดยนิสิตที่ประสงค์จัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ...

เสนอชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Prapakorn 0 138 Article rating: No rating
          ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ “ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

Prapakorn 0 128 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิ ตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566” ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2566 ที่เว็บไซต์  ...
RSS
First34568101112Last