ภาควิชาจุลชีววิทยา

ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

Prapakorn 0 68 Article rating: No rating
         ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567             โดยคณาจารย์ที่ประสงค์สมัครทุนฯ สามารถสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารได้ที่ระบบ URMS (  ...

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

Prapakorn 0 72 Article rating: No rating
          ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิ ทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุ คลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนิ นงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ” ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - ...

ขอเชิญภาควิชาฯ “เสนอชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

Prapakorn 0 69 Article rating: No rating
          ขอเชิญภาควิชาฯ “เสนอชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567           ตามที่ ...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์

Prapakorn 0 88 Article rating: 5.0
          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           - รายชื่อผู้ได้รับทุน ...

โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ SWU Open House 2023 : เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มศว

Prapakorn 0 101 Article rating: No rating
          ขอเชิญ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจ เข้าร่วม “SWU Open House 2023 : เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มศว“ ในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 10, 15 และ 19 คณะวิทยาศาสตร์ ...
RSS
123468910Last