ภาควิชาจุลชีววิทยา

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ "เพื่อจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566"

Prapakorn 0 147 Article rating: No rating
          ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ “เพื่อจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566”           โดยนิสิตที่ประสงค์จัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ...

เสนอชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Prapakorn 0 151 Article rating: No rating
          ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ “ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

Prapakorn 0 144 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิ ตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566” ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2566 ที่เว็บไซต์  ...

โครงการสัมมนาประจำปีของบุคลากรสายปฏิบัติการ

Prapakorn 0 174 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัด “โครงการสัมมนาประจำปีของบุคลากรสายปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท ...

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

Prapakorn 0 181 Article rating: No rating
          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม “โครงการวันสถาปนาคณะวิ ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ประจำปี 2566” ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 - 12:00 น. ณ อาคาร 19 ...
RSS
First45679111213Last